keyvisualHome
VZOD Nieuws
Baan gesloten / open
Schaatswedstrijden
Openingstijden
Lid worden
Geschiedenis
Het bestuur
Ledenvergadering
Contactformulier
Sponsors
Interessante links
Sitemap
Gastenboek


vanaf 01/10/2009

 

Welkom op de website van IJsclub V.Z.O.D. Kampen

Algemene ledenvergadering:

Maandagavond 13 november 2017  20:00 uur

Agenda:

 

1. Opening

2. Notulen Algemene Ledenvergadering november 2016

3. Notulen Extra Algemene Ledenvergadering april 2017

4. Bestuursmededelingen

5. Jaarverslag 2016/2017

6. Verslag penningmeester

7. Verslag kascommissie

     Benoeming nieuw lid voor de kascommissie

8. Bestuurssamenstelling

     Van de huidige bestuursleden zijn Arendien Pruim en Goikje Salverda aftredend. Arendien Pruim stelt zichzelf niet herkiesbaar en Goikje Salverda is herkiesbaar. Namen van (tegen) kandidaten dienen 5 dagen voor de algemene ledenvergadering, op voordracht van tenminste 20 leden schrifelijk te worden ingediend bij het bestuur.

 

PAUZE

 

9.  Stand van zaken krabbel-/skeelerbaan

10. Rondvraag

11. Sluiting vergadering

 

 

 

Een ijsclub die al sinds 1900 bestaat en een zeer rijke historie heeft.
U kunt ons vinden in het clubgebouw aan de:  

Beneluxweg 88, 8264 DX te Kampen (geen postadres) 

Tel. 038-3313806 (beperkt bereikbaar)

 


Volg VZOD nu ook op Facebook!

Voor foto's: VZOD Foto's 

 

 

POSTADRES voor administratie:

V.Z.O.D.

Krabbescheer 64

8265 JE Kampen

  


CONTACT:     

W. Bouhuijs beheerder

Tel. 06-57145360  

 

Bij geen gehoor:

Arendien Pruim- de Munnik

Tel. 06-10951491

 


LEDENADMINISTRATIE:

G. Salverda

Krabbescheer 64

8265 JE Kampen

Tel. 038-3338624

Mail: vzodkampen.goikjesalverda@gmail.com

 

Top