Over VZOD.

VZOD bestaat al vanaf 1900 en heeft een zeer rijke historie.

ISBN: 90-901-4162-6

De eerste kortebaan wedstrijd werd gehouden op de stadsgracht van Kampen en pas in 1933 kreeg VZOD de beschikking over een eigen ijsbaan. In 1950 verhuisde de club naar de huidige lokatie aan de Beneluxweg 88.

Het huidige clubgebouw is tot stand gekomen omdat we een deel van de baan af hebben gestaan voor de bouw van de seniorenflat Baanzicht. Het vorige clubgebouw moest worden gesloopt. De baan werd iets kleiner maar breder en we kregen er een fraai clubhuis voor terug. Vele vrijwilligers waren behulpzaam bij de bouw en hebben menig uurtje hard gewerkt om het nieuwe gebouw te realiseren. In 2019 is de baan volledig vernieuwd en aangepast aan de eisen van deze tijd.

Toen VZOD 100 jaar bestond is er een boek gemaakt met vele foto’s en herinneringen. Dit boekwerk is te koop voor € 5,- (exclusief verzendkosten) en kan op verzoek worden toegezonden.