Word lid!

We prijzen ons gelukkig met onze leden. Jong en oud zijn welkom. Voor de kosten hoeft u het niet te laten!  Wanneer er een ijsperiode aanbreekt, is de baan de eerste drie dagen alleen geopend voor leden. Dit vanwege de kwaliteit van het ijs.

Download het formulier, vul dit volledig in en stuur dit naar de ledenadministratie. Het adres vindt u op het formulier.


DE CONTRIBUTIE VOOR 1 SEIZOEN BEDRAAGT:

(Een seizoen loopt van 1 oktober tot 1 oktober)

• € 10 voor een persoonlijk lidmaatschap

• € 15 voor gezinslidmaatschap (vader, moeder en alle kinderen tot 18 jaar) 

Wie na 1 december in het lopende jaar lid wil worden betaalt het lidmaatschapsgeld en €10,00 administratiekosten. Lid worden kan uitsluitend door het tekenen van een machtiging voor een automatische incasso.

IBAN NL44 INGB 0005306098

GROEPEN / SCHOLEN OF BEDRIJVEN:

Een groep betaalt € 1,- per deelnemer per dagdeel, tot 25 personen. Daarboven op aanvraag. Een dagdeel bestaat uit een ochtend, middag of avond.

Zie de openingstijden.


VERHUISD?

Bent u verhuisd? Geef dat a.u.b. aan ons door!

Dit kunt u doorgeven en contact opnemen met Ben Lohman:

Mail: ledenadministratie@ijsclubvzodkampen.nl

Tel.: 038-3318713

CONTRIBUTIE LEDENKAARTEN 

Hebt u uw ledenkaarten voor het nieuwe seizoen nog niet ontvangen? Neem contact op met Ben Lohman van de ledenadministratie.


BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP:

Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen, kan dit alleen schriftelijk of per mail. Dit kan gericht worden aan de ledenadministratie voor 1 september.