Algemene ledenvergadering

8 november 2020. Aanvang 20.00 uur

Vind je het leuk om cijfers te controleren? Meld je dan als kandidaat voor de kascommissie van VZOD. Een keer per jaar controleert de kascommissie de jaarstukken van het bestuur die de penningmeester heeft opgemaakt. Hiervoor komt de commissie eenmaal samen om eventuele vragen met de penningmeester te bespreken. Vervolgens brengt een lid van de kascommissie verslag uit aan de Algemene Vergadering.

Het is niet veel werk maar o zo belangrijk. Meld je dus aan bij het bestuur. Alvast bedankt.