Ledenbrief 2021

Beste leden,

Anderhalf jaar Corona, afstand houden, mondkapjes, handen ontsmetten maakten het bijna onmogelijk de boel draaiende te houden. Gelukkig krijgen we nu meer vrijheid.

Afgelopen jaar zijn de bestuursleden Arendien Pruim, Goikje Salverda, vertrokken. Daarom waren we genoodzaakt een tijdelijk bestuur te vormen bestaande uit: Wim Bouhuijs, Ben Lohman, Wilco van der Meulen, Ineke Voerman en Henk Bos.

IJsperiode februari 2021 

Terugblik op de ijsperiode van februari 2021 in Coronatijd. Ongeveer 800 schaatsers totaal.

Op zaterdag 6 februari ligt de baan volledig open, het vriest niet dus geen ijs…Wel is de pers op hol geslagen, donderdag al is Wim in dagblad Trouw, vrijdag belt Hart van Nederland of ze kunnen filmen (alles is nog water), zaterdag komt De Stentor met een verslaggever en fotograaf voor een artikel in de krant van maandag. Door de hevige sneeuwstormen op zondag 7 februari en direct daarna strenge vorst was het spannend of de baan wel open zou kunnen. Met medewerking van een enthousiaste groep vrijwilligers, is de baan handmatig schoon geveegd. Tot onze verrassing kwam er een prachtige ijsvloer tevoorschijn. Op vrijdag 12 februari kon de baan open voor kinderen en op zaterdag en zondag  voor alle leden.

We kunnen terug zien op een korte maar vooral geslaagde ijsperiode waarin we voor het eerst de vernieuwde baan konden testen.

Op zondag 14 februari hebben we bezoek gehad van een KNSB vertegenwoordiger, dhr. Maatman, die ons complimenteerde met de mooie accommodatie en de veilige en kindvriendelijke baan. Een leuke opsteker voor de vereniging.

Ledenvergadering

De jaarvergadering zal dit jaar plaatsvinden op 8 november 2021 aanvang 20.00 uur. Daarbij letten we op de dan geldende Coronaregels. Informatie op de website.

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen Vergadering 21/1/2020 + Samenvattend verslag Corona periode
 3. Bestuursmededelingen
 4. Jaarverslag 2020/2021
 5. Verslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie Patrick Vos (2e keer, aftredend), Rene Brocks (1e keer)
 7. Bestuurs verkiezing
  Voorzitter: vacant
  Secretaris: vacant
  Penningmeester: vacant
  Wilco van der Meulen: algemeen bestuurslid, herkiesbaar 2021
  Ben Lohman: ledenadministratie en website
  Ineke Voerman: algemeen bestuurslid, herkiesbaar 2021
  Algemeen bestuurslid: vacant
  Baancommissaris: vacant
  Gebouwbeheer: Wim Bouhuijs

  Kandidaten voor het bestuur kunnen zich melden via de website

  Pauze
 8. Rondvraag
 9. Sluiting vergadering

Samenvattend verslag tijdelijk bestuur 2020/2021 (De Corona periode)

Ledenbrief en lidmaatschapskaarten verstuurd eind oktober 2020. Kascontrole is in 2020 door Patrik Vos en Ben Lohman gedaan.Tijdens de Coronaperiode hadden we geen huurders in het gebouw. Op 14 en 21 november 2020 was er gelegenheid om de financiële boekhouding  in te zien. Welgeteld 1 belangstellende. Bestuur heeft een printer aangeschaft. De Quad is verkocht; stond al 7 jaar ongebruikt in de opslagruimte. 17 maart is het clubgebouw gebruikt als stemlokaal op verzoek van de gemeente. 

Albert van de Streek beheert middels schapen de baan, aandacht voor distels! 

De vrijwilligers hebben een attentie gekregen in de vorm van een cadeaubon.

Adreswijziging

Verzoek bij verhuizing de adres gegevens door te geven aan de ledenadministratie via de link op de website ledenadministratie@ijsclubvzodkampen.nl